Suatu hari saya ditanya murid saya, “Mengapa Bapak mengajarkan saya…

Suatu hari saya ditanya murid saya, “Mengapa Bapak mengajarkan saya untuk menjadi orang hebat sedangkan Bapak sendiri tidak hebat, Bapak bukan propesor doktor, bukan penulis terkenal, bukan orang kaya, bukan guru teladan, tapi Bapak begitu percaya diri mebgajari kami mebjadi hebat”.
Aku jawab, ” Ya Bapak bukan orang hebat tapi kehebatannya terletak jika kamu menjadi orang hebat bukankah itu hebat guru yang tidak hebat tapi mampu menghasilkan murid yang hebat”. (Agus Mulyadi SMPN 1 Gegerbitung sukabumi)

Facebook Comments

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *