Semangat pagi sahabat Balai Pustaka Menyapa dengan Pantun. Hijaunya daun…

Semangat pagi sahabat Balai Pustaka
Menyapa dengan Pantun.

Hijaunya daun si pohon kelapa
Bunga cendawan di gelas kaca
Bersama pantun izin menyapa
Semoga berkenan selalu dibaca

Jakarta, 23 Februari 2018
Achmad Fachrodji
www.balaipustaka.co.id

Facebook Comments

Uncategorized

2 thoughts on “Semangat pagi sahabat Balai Pustaka Menyapa dengan Pantun. Hijaunya daun…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *