Sampai kemaren ketika…semua babi rusa Komodo dan badak cula, Hidup…

Sampai kemaren
ketika…semua babi rusa
Komodo dan badak cula,

Hidup terlindung petaka
dalam satu undang-undang

Guruku malang,
sebagai malaikat yang tirakat
hidup penuh hampa

tanpa perlindungan
sepenggal undang undang
(Winarno Surahmat 2005)

Facebook Comments

Uncategorized

4 thoughts on “Sampai kemaren ketika…semua babi rusa Komodo dan badak cula, Hidup…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *